Camera HD-SDI

VANTECH  VP-5701- 1.3Megapixel  HD-SDI Camera. - 720P (1280x1024) Video Resolution. - Day/Night, 2ND..
Giá bán: 3,600,000 VNĐ
VANTECH VP-120HD- 2.0 Megapixel SONY progressive scan Exmor CMOS image sensor  - 1080p (1920x1080) Resol..
Giá bán: 3,960,000 VNĐ
VANTECH VP-5202- 2.0 Megapixel SONY progressive scanExmor CMOS image sensor - 1080p (1920x1080) Video Resolu..
Giá bán: 5,720,000 VNĐ
VANTECH VP-5302- 2.0 Megapixel SONY progressive scanExmor CMOS image sensor - 1080p (1920x1080) Video Resolu..
Giá bán: 5,830,000 VNĐ
VANTECH VP-5402- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera. - 1080P (1920x1080) Video Resolution - Day/Night, 2N..
Giá bán: 6,380,000 VNĐ
VANTECH VP-5501- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera. - 1080P (1920x1080) Video Resolution - Day/Night, 2N..
Giá bán: 6,160,000 VNĐ
VANTECH VP-5601- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera. - 1080P (1920x1080) Video Resolution - Day/Night, 2N..
Giá bán: 5,720,000 VNĐ
VANTECH VP-5702A- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera. - 1080P (1920x1080) Video Resolution - Day/Night, 2N..
Giá bán: 5,000,000 VNĐ
VANTECH VP-5702B- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera. - 1080P (1920x1080) Video Resolution - 2.8~12mm Vari..
Giá bán: 6,400,000 VNĐ
VANTECH VP-5802B- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera. - 1080P (1920x1080) Video Resolution - 2.8~12mm Vari..
Giá bán: 5,200,000 VNĐ
VANTECH VP-5901- 1.3Megapixel  HD-SDI Camera. - 720P (1280x1024) Video Resolution. - 12 Laser Led, ..
Giá bán: 3,800,000 VNĐ
VANTECH VP-5902A- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera. - 1080P (1920x1080) Video Resolution - Day/Night, 2N..
Giá bán: 5,200,000 VNĐ