Đầu ghi hình AHD

Đầu ghi AHD 8 kênh VANTECH VP-8161AHDCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có khả ..
Giá bán: 3,500,000 VNĐ
Đầu ghi hình AHD 16 kênh VANTECH VP-1661AHDCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có khả ..
Giá bán: 6,500,000 VNĐ
Đầu ghi hình AHD 4 kênh VANTECH VP-461AHDCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có ..
Giá bán: 2,200,000 VNĐ
Đầu ghi hình AHD 8 kênh VANTECH VP-861AHDCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có khả ..
Giá bán: 3,900,000 VNĐ
Đầu ghi hình AHD Tribrid VANTECH VP-4160AHDMĐầu ghi hình hỗn hợp AHD VANTECH VP-4160AHDM (AHD Tribrid Digital Recorder) kế..
Giá bán: 2,200,000 VNĐ
Đầu ghi hình AHD VANTECH VP-460AHDLCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có khả ..
Giá bán: 2,100,000 VNĐ
Đầu ghi hỗn hợp Analog - AHD 4 kênh VPS-463AHDCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có khả ..
Giá bán: 3,900,000 VNĐ
Đầu ghi hỗn hợp Analog - AHD 8 kênh  VANTECH VPS-863AHDCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có ..
Giá bán: 4,600,000 VNĐ
Đầu ghi hỗn hợp Analog - AHD 8 kênh VANTECH VP-863AHDCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có khả ..
Giá bán: 5,800,000 VNĐ
Đầu ghi hỗn hợp Analog - AHD 8 kênh VANTECH VPH-863AHDCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có khả ..
Giá bán: 7,800,000 VNĐ
Đầu ghi hỗn hợp Analog - AHD VANTECH VP-1660AHDMCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có khả ..
Giá bán: 5,800,000 VNĐ
Đầu ghi hỗn hợp Analog - AHD VANTECH VP-460AHDMCông nghệ AHD VANTECH (Analog High Definition) là công nghệ Analog độ nét cao. Camera AHD có khả ..
Giá bán: 2,400,000 VNĐ