Đầu ghi hình HD-SDI

VANTECH  VP-1620HD- 16 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view - HDMI output upto 1080P - ..
Giá bán: 52,800,000 VNĐ
VANTECH  VP-1680Đầu ghi hình camera 16 kênh HD-SDI VANTECH VP-1680 - 16 channel HD – SDI video 720P  rea..
Giá bán: 24,000,000 VNĐ
VANTECH  VP-1690Đầu ghi hình camera 16 kênh HD-SDI VANTECH VP-1690 - 16 channel HD – SDI video 1080P  re..
Giá bán: 35,000,000 VNĐ
VANTECH  VP-480- 4 channel HD – SDI video 720P  real – time live view - HDMI output upto 1080P - Ma..
Giá bán: Liên Hệ
VANTECH  VP-880- 8 channel HD – SDI video 720P  real – time live view - HDMI output upto 1080P - Ma..
Giá bán: 11,600,000 VNĐ
VANTECH VP-420HD- 4 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view - HDMI output upto 1080P - M..
Giá bán: 35,200,000 VNĐ
VANTECH VP-490- 4 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view - HDMI output upto 1080P - Max 4..
Giá bán: Liên Hệ
VANTECH VP-820HD- 8 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view - HDMI output upto 1080P - M..
Giá bán: 43,560,000 VNĐ
VANTECH VP-890- 8 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view - HDMI output upto 1080P - M..
Giá bán: 19,600,000 VNĐ