Đầu ghi hình IP NVR

VANTECH NVR-6401   - Max 64CH IP cameras connection - Main Processor: Intel Core i7 Processor ..
Giá bán: Liên Hệ
VANTECH VP-128NVR- 128 channel @D1, 64 channel @720P, 32 channel @1080P realtime recording. It can support HDMI, V..
Giá bán: 187,000,000 VNĐ
VANTECH VP-1640HD- 16 channel IP - IP: 16 channel video inputs with full 720P recording. - HDMI/VGA/ synch..
Giá bán: 4,400,000 VNĐ
VANTECH VP-1644HD- 16 channel video inputs with full 1080P recording. - HDMI/VGA/ synchronous video output. ..
Giá bán: 4,800,000 VNĐ
VANTECH VP-3240HD  - Up to 4 channel with 1080P realtime preview. - H.264 dual-stream video compressi..
Giá bán: 9,200,000 VNĐ
VANTECH VP-3242HD- Up to 32 channel with 1080P realtime preview. - H.264 dual-stream video compression - 3..
Giá bán: 12,000,000 VNĐ
VANTECH VP-4700NVR- 4 channel @1080P IP camera inputs. 4 channel video inputs with full D1 recording, 4 channel aud..
Giá bán: 26,400,000 VNĐ
VANTECH VP-842HD  - Up to 8 channel with 1080P realtime preview. - H.264 dual-stream video compressi..
Giá bán: 3,800,000 VNĐ
VANTECH VP-8700NVR- 8 channel @720P / 4 channel @1080P IP camera inputs; 8 channel video inputs with full D1 record..
Giá bán: 29,700,000 VNĐ
VANTECH VP-8700NVR2- 8 channel @720P, 4 channel @1080P IP camera inputs. It can support HDMI, VGA, 2 USB2.0 and 2 HD..
Giá bán: 13,090,000 VNĐ
VANTECH VP-944HD- 9 channel video inputs with full 1080P recording. - HDMI/VGA/ synchronous video output. ..
Giá bán: Liên Hệ
VANTECH VP-1642HD  - Up to 16 channel with 1080P realtime preview. - H.264 dual-stream video compress..
Giá bán: 5,800,000 VNĐ