Tổng đài LG-Ericsson

Bàn giám sát cuộc gọi LG-Ericsson LDP-7248DSS·       Bàn giám sát cuộc gọi DSS 48 số. ·  &nbs..
Giá bán: 1,860,000 VNĐ
Card tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHOMÃ CARD CHỨC NĂNG ĐƠN GIÁ ..
Giá bán: 560,000 VNĐ
Tổng đài IP LG-Ericsson ipLDK-60Giải pháp Thông tin toàn diện cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ –     &nbs..
Giá bán: 7,290,000 VNĐ
Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 12CO-48 máy nhánh- Dung lượng 12 trung kế - 48 máy nhánh. - Bao gồm khung chính tổng đài, 02 card mở..
Giá bán: 19,790,000 VNĐ
Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 3CO-16 máy nhánh- Dung lượng 03 trung kế - 16 máy nhánh. - Bao gồm khung chính tổng đài và car..
Giá bán: 6,410,000 VNĐ
Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 3CO-8 máy nhánh- Khung chính tổng đài điện thoại tích hợp sẵn 3CO (trung kế)-8 máy nhánh (1 máy nhánh số và 7 má..
Giá bán: 3,890,000 VNĐ
Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 6CO-16 máy nhánh- Dung lượng 06 trung kế - 16 máy nhánh. - Bao gồm khung chính tổng đài và card mở ..
Giá bán: 6,870,000 VNĐ
Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 6CO-24 máy nhánh- Dung lượng 06 trung kế - 24 máy nhánh. - Bao gồm khung chính tổng đài và car..
Giá bán: 8,850,000 VNĐ
Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 9CO-32 máy nhánh- Dung lượng 09 trung kế - 32 máy nhánh. - Bao gồm khung chính tổng đài, card mở rộ..
Giá bán: 14,830,000 VNĐ
Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 9CO-40 máy nhánh- Dung lượng 09 trung kế - 40 máy nhánh. - Bao gồm khung chính tổng đài, card mở rộ..
Giá bán: 17,350,000 VNĐ
Tổng đài điện thoại đa năng ERICSSON-LG SBG-1000 Giải pháp hoàn hảo cho văn phòng thông minh, phù hợp với văn phòng khoảng 24 người dùng. ..
Giá bán: 14,250,000 VNĐ