Báo cháy HORING

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 15 kênh HORING AHC-871-       Trung tâm báo cháy có 15 kênh bao gồm Acquy.   -    ..
Giá bán: 6,980,000 VNĐ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 20 kênh HORING AHC-871-       Trung tâm báo cháy có 20 kênh bao gồm Acquy.   -    ..
Giá bán: 8,280,000 VNĐ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 25 kênh HORING AHC-871-       Trung tâm báo cháy có 25 kênh bao gồm Acquy.   -    ..
Giá bán: 11,680,000 VNĐ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 30 kênh HORING AHC-871-       Trung tâm báo cháy có 30 kênh bao gồm Acquy.   -    ..
Giá bán: 12,980,000 VNĐ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 32 vùng HORING AH-03312-32L-       Thích hợp cho các công trình có kích thước vừa và nhỏ.   - &n..
Giá bán: Liên Hệ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 35 kênh HORING AHC-871-       Trung tâm báo cháy có 35 kênh bao gồm Acquy.   -    ..
Giá bán: 15,580,000 VNĐ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 4 kênh HORING AH-00212-       Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 4 kênh, tích hợp nhiều chức năng, đáng ti..
Giá bán: Liên Hệ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 40 kênh HORING AHC-871-       Trung tâm báo cháy có 40 kênh bao gồm Acquy.   -    ..
Giá bán: 16,250,000 VNĐ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 45 kênh HORING AHC-871-       Trung tâm báo cháy có 45 kênh bao gồm Acquy.   -    ..
Giá bán: 17,450,000 VNĐ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh HORING AH-00212-       Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 5 kênh, tích hợp nhiều chức năng, đáng ti..
Giá bán: Liên Hệ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 50 kênh HORING AHC-871-       Trung tâm báo cháy có 50 kênh bao gồm Acquy.   -    ..
Giá bán: 17,850,000 VNĐ
Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 55 kênh HORING AHC-871-       Trung tâm báo cháy có 55 kênh bao gồm Acquy.   -    ..
Giá bán: Liên Hệ