Camera Analog

Bàn điều khiển WV-CU950Thông số kỹ thuật  For smooth operation of Ethernet/PS·Data interfaced devices, Syst..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CF102Tính năng 108 mm in diameter compact design 2.5 mm fixed focal lens High reso..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CF284Tính năng 3.6x (2.8 ~ 10 mm) varifocal lens built-in (WV-CF294 Series) 2x (2.8 ~ 6...
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CF300L SeriesTính năng High resolution 650 TV lines High sensitivity with Day/Night(IR) dunction..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CF504Tính năng Super Dynamic 5 with superior image High resolution 650 TV lines (Color H..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CF600 SeriesTính năng Super Dynamic 6 technology delivers 160x(PAL), 128x(NTSC) wider dynamic range c..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CP300 SeriesTính năng High resolution 650 TV lines High sensitivity: 0.08 lx (Color), 0.05 lx (..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CP500 SeriesTính năng Super Dynamic 5 with superior image High resolution 650 TV lines (Color H..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CP600 SeriesTính năng Super Dynamic 6 technology delivers 160x(PAL) wider dynamic range compared to c..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CP620 SeriesTính năng Uper Dynamic 6 technology delivers 160x(PAL), 128x(NTSC) wider dynamic range co..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CW300L SeriesTính năng High resolution 650 TV lines High sensitivity with Day/Night(IR) function..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-CW334/CW364Tính năng High resolution: 540 TV lines High sensitivity: 0.6 lux (Color) 0.4 lux (..
Giá bán: Liên Hệ