Máy chấm công GIGATA

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay GIGATA FA-113–       Máy chấm công chấm công bằng khuôn mặt-và vân tay..
Giá bán: 7,580,000 VNĐ
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng GIGATA SC700–       Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứn..
Giá bán: 3,790,000 VNĐ
Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng GIGATA 909– Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng. – Quản lý đến 30.00..
Giá bán: 3,490,000 VNĐ
Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng GIGATA 839A–       Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng –  ..
Giá bán: Liên Hệ
Máy chấm công vân tay GIGATA 777–       Máy chấm công tích hợp nhiều dấu vân tay. Xuất ra..
Giá bán: 3,280,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa GIGATA F7–       Máy chấm công bằng vân tay kiểm soát cửa ra ngoài ..
Giá bán: Liên Hệ
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng GIGATA 839– Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu t..
Giá bán: 3,990,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng GIGATA AK14–       Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp...
Giá bán: Liên Hệ
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng GIGATA GT100–       Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp...
Giá bán: Liên Hệ
Máy chấm công vân tay và thẻ kiểm soát cửa ra vào GIGATA TFT 700–       Máy chấm công vân tay và thẻ kiểm soát cửa ra vào ..
Giá bán: Liên Hệ
Máy chấm công vân tay và thẻ kiểm soát cửa ra vào GIGATA TFT 800–       Chấm công bằng dấu vân tay + thẻ cảm ứng + chụp hình ..
Giá bán: Liên Hệ
Đầu đọc thẻ GIGATA CR10E–       Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz 18 số, 14 số – &nb..
Giá bán: 760,000 VNĐ