Đầu ghi hình HD-TVI Tubo

Đầu ghi hình 16 kênh Full HD1080N (vỏ nhựa)Hỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - Analog ■ Chuẩn nén H264+ tối ưu hóa dữ liệu ■..
Giá bán: 6,710,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo Full HD1080N (hỗ trợ 2 ổ cứng)Hỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - Analog;  Hỗ trợ lắp thêm được 2 camera IP Full H..
Giá bán: 8,830,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo Full HD1080N hỗ trợ tới camera 5.0 MegafixelHỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - Analog;  Hỗ trợ lắp thêm được 2 camera IP tới 4,..
Giá bán: 14,060,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD720P (hỗ trợ 2 ổ cứng)Hỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - AHD - Analog; Hỗ trợ lắp thêm được 2 camera IP Full H..
Giá bán: 6,930,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD HD720P (vỏ sắt)Hỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - AHD - Analog; Đầu 4 kênh hỗ trợ lắp thêm 1 camera IP;..
Giá bán: 5,650,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênh Full HD1080N (vỏ nhựa)Hỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - Analog ■ Chuẩn nén H264+ tối ưu hóa dữ liệu ■..
Giá bán: 2,540,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênh Turbo Full HD1080N (vỏ sắt)Hỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - Analog; Hỗ trợ lắp thêm được 2 camera IP Full HD ..
Giá bán: 2,970,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênh Turbo Full HD1080N hỗ trợ tới camera 5.0 MegafixelHỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - Analog;  Hỗ trợ lắp thêm được 2 camera IP tới 4,..
Giá bán: 4,380,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD HD720P (vỏ sắt)Hỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - AHD - Analog; Đầu 4 kênh hỗ trợ lắp thêm 1 camera IP;..
Giá bán: 2,330,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8  kênh Turbo Full HD1080N (hỗ trợ 2 ổ cứng)Hỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - Analog;  Hỗ trợ lắp thêm được 2 camera IP Full H..
Giá bán: 5,230,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8  kênh Turbo Full HD1080N hỗ trợ tới camera 5.0 MegafixelHỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - Analog;  Hỗ trợ lắp thêm được 2 camera IP tới 4,..
Giá bán: 7,420,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8  kênh Turbo HD720P (hỗ trợ 2 ổ cứng)Hỗ trợ lắp đặt được các loại camera HDTVI - AHD - Analog; Hỗ trợ lắp thêm được 2 camera IP Full H..
Giá bán: 4,810,000 VNĐ