Đầu ghi hình HD-TVI

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo Full HD1080P■ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI camera,  Analog camera và IP camera (tối đa 4/8..
Giá bán: 8,830,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD Full HD1080P (Cao cấp)■  Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI camera , camera analog và IP camera (tối đa 16..
Giá bán: 18,300,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD HD720P(Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP)   ■ Đầu..
Giá bán: 7,500,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD HD720P(Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP)   ■ Đầu..
Giá bán: 5,650,000 VNĐ
Đầu ghi hình 24 kênhTurbo HD Full HD1080P (Cao cấp)■  Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI camera , camera analog và IP camera (tối đa 16..
Giá bán: 23,960,000 VNĐ
Đầu ghi hình 32 kênhTurbo HD Full HD1080P (Cao cấp)■  Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI camera , camera analog và IP camera (tối đa 16..
Giá bán: 28,200,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênh Full HD1080P(Hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và 2MP, Camera Analog, Không hỗ trợ camera IP),  ■ Thiết kế ..
Giá bán: 248,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênh Turbo Full HD1080P■ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI camera,  Analog camera và IP camera (tối đa 4 c..
Giá bán: 2,970,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD Full HD1080P■ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI camera ,  Analog camera và IP camera (tối đa 4 ..
Giá bán: 4,740,000 VNĐ
Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD HD720P(Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP)   ■ Đầu..
Giá bán: 2,330,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8  kênhTurbo HD HD720P(Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP)   ■ Đầu..
Giá bán: 3,680,000 VNĐ
Đầu ghi hình 8 kênh Full HD1080P(Hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và 2MP, Camera Analog, Không hỗ trợ camera IP),  ■ Thiết kế ..
Giá bán: 3,890,000 VNĐ