Đầu ghi hình HD-CVI

 Đầu ghi HDCVI DAHUA HCVR4108C-S2Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR4108C-S2 có 8 kênh, độ phân giải HD720P tất cả các kênh, chế độ..
Giá bán: 3,700,000 VNĐ
 Đầu ghi HDCVI DAHUA HCVR5216A-S2Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR5216A-S2 có chế độ ghi hình tất cả các kênh chuẩn HD 720P với k..
Giá bán: 13,980,000 VNĐ
Đầu ghi HDCVI 4 kênh DAHUA DH-HCVR5104H-V2Đầu ghi hình HDCVI Version 2 của Dahua  (Hiện đang xếp thứ 9 thế giới trong danh sách 50 nhà..
Giá bán: Liên Hệ
Đầu ghi HDCVI 8 kênh DAHUA DH-HCVR5108H-V2Đầu ghi hình HDCVI Version 2 của Dahua  (Hiện đang xếp thứ 9 thế giới trong danh sách 50 nhà..
Giá bán: Liên Hệ
Đầu ghi HDCVI DAHUA DH-HCVR4104HS-S2Đầu ghi HDCVI DAHUA DH-HCVR4104HS-S2 là dòng đầu ghi HD-CVI Tribrid DAHUA với thiết kế tinh ..
Giá bán: 3,000,000 VNĐ
Đầu ghi HDCVI DAHUA DHI-HCVR4224AN-S2Đầu ghi hình 24 kênh DAHUA DHI-HCVR4224AN-S2 là dòng đầu ghi HD-CVI Tribrid DAHUA với thiết kế ti..
Giá bán: 15,050,000 VNĐ
Đầu ghi HDCVI DAHUA HCVR7104H-S2Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR7104H-S2 có chế độ ghi hình tất cả các kênh chuẩn HD 1080P với ..
Giá bán: 6,700,000 VNĐ
Đầu ghi HDCVI DAHUA HCVR7108H-S2Đầu ghi hình HDCVI DAHUA HCVR7108H-S2 có chế độ ghi hình tất cả các kênh chuẩn HD 1080P với khung..
Giá bán: 11,610,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua HCVR4116HS-S3Đầu ghi hình 16 kênh Dahua HCVR4116HS-S3 là sản phẩm Đầu ghi hình HDCVI phiên bản S3 với các..
Giá bán: 6,750,000 VNĐ
Đầu ghi hình 16 kênh DAHUA HCVR5104H-S2Đầu ghi hình 16 kênh DAHUA HCVR5104H-S2 là dòng đầu ghi hình DAHUA được tinh giản 1 số chức ..
Giá bán: 13,000,000 VNĐ
Đầu ghi hình 24 kênh HDCVI DAHUA DHI-HCVR5424L-S2Đầu ghi hình HDCVI DAHUA DHI-HCVR5424L-S2 có chế độ ghi hình tất cả các kênh 720P và 1080P (1-15f..
Giá bán: 32,000,000 VNĐ