Chuông cửa Samsung

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN510/EN- Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD. - Độ phân giải camera chuông cửa: 270K..
Giá bán: 2,090,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN512/EN-       Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD. -  ..
Giá bán: 2,580,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN610E/EN-       Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD. -  ..
Giá bán: 2,490,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN640E/EN- Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD. - Chế độ camera quan sát ngày đêm..
Giá bán: 2,590,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CP611E/EN- Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD. - Độ phân giải chuông cửa: 270K Pixel...
Giá bán: 2,360,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CW610E/EN- Cảm biến hình ảnh 1/3 inch CMOS. - Chế độ camera quan sát ngày đêm. ..
Giá bán: 1,680,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CW613E/EN-       Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD. -  ..
Giá bán: 1,860,000 VNĐ
Interphone mở rộng SAMSUNG SHT-IPE101/EN- Điện thoại bàn mở rộng cho màn hình chuông cửa. - Kết nối với màn hình ..
Giá bán: 1,180,000 VNĐ
Màn hình màu chuông cửa SAMSUNG SHT-3006XM/EN- Màn hình hiển thị LCD 6 inch. - Thiết kế kiểu dáng mỏng, đẹp và sang trọng. -..
Giá bán: 4,660,000 VNĐ
Màn hình màu chuông cửa SAMSUNG SHT-3006XMW/EN- Màn hình hiển thị LCD 6 inch. - Thiết kế kiểu dáng mỏng, đẹp và sang trọng. -..
Giá bán: 4,660,000 VNĐ
Màn hình màu chuông cửa SAMSUNG SHT-3305WM/EN- Màn hình hiển thị LCD 4.3 inch. - Thiết kế kiểu dáng mỏng, đẹp và sang trọng. ..
Giá bán: 2,980,000 VNĐ
Màn hình màu chuông cửa SAMSUNG SHT-3305WMK/EN-       Màn hình hiển thị LCD 4.3 inch. -   ..
Giá bán: 2,980,000 VNĐ