Đầu ghi hình NVR

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4.  ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai ..
Giá bán: 5,090,000 VNĐ
Đầu ghi hình camera IP 4  kênh■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4.  ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai ..
Giá bán: 3,320,000 VNĐ
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh hỗ trợ POE■ Hỗ trợ được 4 kênh POE cấp nguồn trực tiếp cho camera qua dây mạng ■ Chuẩn nén video H.264/..
Giá bán: 4,880,000 VNĐ
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4.  ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai ..
Giá bán: 3,610,000 VNĐ
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4.  ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai ..
Giá bán: 4,520,000 VNĐ
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh hỗ trợ POE■ Hỗ trợ được 4 kênh hoặc 8 kênh POE cấp nguồn trực tiếp cho camera qua dây mạng ■ Chuẩn nén ..
Giá bán: 7,700,000 VNĐ
Đầu ghi hình IP camera 16 kênh■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 6 Megapixels (2560×1920) ..
Giá bán: 9,540,000 VNĐ
Đầu ghi hình IP camera 32 kênh■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 6 Megapixels (2560×1920) ..
Giá bán: 12,370,000 VNĐ