HD Network Camera

PANASONIC WV-SP305Tính năng Progressive scan 1.3 Megapixel MOS Sensor Wide Dynamic Range Face W..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-SP509Tính năng High Resolution(1080p Full HD images up to 30fps) High Sensitivity Color ..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-ST162- SVGA / 800 x 600 H.264 Pan-tilt Network Camera - Panning/tilting and Preset Map Shot functi..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-ST165- 720p HD images up to 30 fps - 1.3 Megapixel high sensitivity MOS Sensor - Full frame (U..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-ST174W- 720p HD images up to 30 fps - 1.3 Megapixel high sensitivity MOS Sensor - Up to 30 fps ..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-SW172- SVGA / 800 x 600 H.264 Pan-tilt Network Camera - Panning/tilting and Preset Map Shot functi..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-SW172- SVGA / 800 x 600 H.264 Pan-tilt Network Camera - Panning/tilting and Preset Map Shot functi..
Giá bán: Liên Hệ
PANASONIC WV-SW175- 720p HD images up to 30 fps - 1.3 Megapixel high sensitivity MOS Sensor - Up to 30 fps ..
Giá bán: Liên Hệ
Đầu ghi 16 kênh IP WJ-NV200Tính năng H.264, MPEG-4 and JPEG multi format Up to 16 network cameras can be conne..
Giá bán: Liên Hệ
Đâu ghi camera mạng 16 Kênh WJ-ND400Tính năng H.264, MPEG-4 and JPEG multi format Up to 64 network cameras can be conne..
Giá bán: Liên Hệ